הקמת חברה

הקמת חברה בע"מ היא אחת הדרכים להסדיר פעילות עסקית כשזו יכולה להיות בבעלות אדם יחיד או מספר שותפים.

ריכזנו עבורכם טיפים עיקריים ואת הצעדים החשובים בכניסה נכונה ובטוחה "לאוקיינוס העסקים של הגדולים".

פזל לבן עם חץ אדום כלפי מלה מייצג הקמת חברה - OPAL
OPAL

היתרונות המרכזיים של הקמת חברה בע"מ

תהליך ההקמה מחייב את הבעלים למילוי טפסים רבים וקבלת החלטות חשובות והוא ילוו ברו"ח ועו"ד מטעם הבעלים. לאחר ההקמה החברה תשמש כישות משפטית ויהיה עליה להגיש דו"חות כספיים ולשלם מיסים בכפוף לתקנות המס.

ההחלטה להקים חברה בע"מ מתקבלת לאחר שנשקלות כל האפשרויות ולאחר שנמצא שיתרונות ניהול החברה עולה על החסרונות. אלו היתרונות המרכזיים של הקמת החברה:

הפרדת ישות משפטית

חברה בע"מ היא ישות משפטית העומדת בפני עצמה. משמעות הדבר היא שהבעלים אינו אחראי באופן ישיר לחובות החברה במקרה של קשיים כלכליים. בעלי המניות ערבים לחובות החברה רק עד לגובה ההשקעה שלהם ומעבר לכך לא ניתן לדרוש מהם להשלים כספים. הקמת החברה מעניקה למייסדים ביטחון כלכלי אישי במקרה של חובות.

מוניטין ומיצוב

חברה בע"מ יכולה להיתפס כבעלת מוניטין גבוה יותר לעומת עוסק מורשה. ישנם לקוחות אשר ישמחו לעבוד מול חברה שנתפסת כרצינית יותר ולא עם עסק המיוצג לרוב על ידי אדם פרטי. למוניטין יש ערך בטווח הארוך כשקל יותר להעביר חברה ולמכור אותה לעומת העברת עוסק מורשה כיוון שזו יכולה להמשיך לפעול כרגיל גם כשהבעלים מתחלפים.

מעקב כספים צמוד

חברה מחויבת להנהלת חשבונות כפולה והפקת דו"חות רבים. החיסרון של הדבר הוא בעלויות יקרות בעבור הנהלת החשבונות והכספים. היתרונות באים לידי ביטוי ביכולת לעקוב אחר הכספים באופן צמוד, להפחית סכנות אשר עלולות לנבוע מהתנהלות לא תקינה של אחד השותפים ואפשרות לשקיפות פיננסית מלאה. כיוון שהחברה חייבת לספק יותר דו"חות הדבר יכול להקל על הבעלים לבצע מעקב כספים.

ניהול עסק עם שותפים

קל יותר לנהל עסק עם שותפים כחברה בע"מ לעומת עוסק מורשה וככל שישנם יותר שותפים או מייסדים כך נכון יותר לפתוח חברה. השותפים יקבלו מהחברה משכורת על פי התפקידים השונים והסכמים בין השותפים כשמעבר לכך הרווחים ישמשו את החברה לצרכיה השונים. ישנו יתרון משפטי וכלכלי לפתיחת חברה עם שותפים על פני עוסק מורשה.

חסכון במיסוי

במצבים מסוימים, חברה בע"מ אשר מרוויחה כספים משלמת פחות מס בעשרות אחוזים לעומת עסק או אדם פרטי. תשלום מס חברות על הרווח (נכון לשנת 2022) הינו 23% וניהול ותכנון מס נכון יכול להשאיר הרבה יותר כסף בעסק. החברה משמשת כגוף שעומד בפני עצמו ולכן היא יכולה לנהל את כספיה ואת נכסיה, מה שבתכנון וניהול נכון יכול להביא יתרונות כלכליים רבים.

הוצאות מוכרות

לחברה, בניגוד לעוסק מורשה או עוסק פטור יכולה לקבל הכרה מלאה בהוצאות מסוימות כגון הוצאות מימון  והוצאות רכוש קבוע לעסק (למשלו מכוניות). 

תוכן עניינים

OPAL

שלבי הקמת החברה

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

החלטות מקדימות בנוגע לחברה

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

בחירות בסיסיות לפני הקמה

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

רישום החברה

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

ניהול שוטף ודיווח

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

החלטות מקדימות בנוגע לחברה

לפני הקמת חברה בע"מ יש לקבל החלטות רבות ובהן קודם כל ההחלטה להקים חברה אשר מהווה ישות עצמאית ומנותקת מבעליה. הישות העצמאית באה לידי ביטוי במצבים שונים ובעיקר בסיטואציות של כניסה לקשיים כספיים כשאי אפשר לתבוע את הבעלים באופן אישי על חובות החברה. בשלב זה כדאי להתייעץ עם רואה חשבון כדי לבחון את כדאיות ודרך הקמת וניהול החברה.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

בחירות בסיסיות לפני הקמה

ישנן מספר החלטות אשר ילוו את החברה לאורך כל הדרך. חלק מההחלטות יכולות להשתנות בהמשך אך חשוב להתחיל את הדרך בחברה עם בסיס טוב כשלשם כך יש לבצע מספר בחירות:

  • בחירת שם – שם החברה צריך לייצג אותה אך בוא זמנים השם צריך להיות פנוי. לכן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין ולבקש ממנו לבדוק ברשם החברות האם השם פנוי או לא.
  • ניסוח תקנון והסכמים – חברה בע"מ צריכה לפעול כשיש לה תקנון פורמלי המהווה את ההסכם בינה לבין השותפים ובעלי המניות. את התקנון צריך לכתוב עו"ד המתמחה בתחום.
  • מינוי דירקטוריון – בחברה בע"מ צריך להיות דירקטוריון שתפקידו להתוות מדיניות והוא יכול להיות מורכב מאדם יחיד או ממספר אנשים.
  • בחירת אנשי מקצוע – החברה תצטרך להתייעץ עם מספר אנשי מקצוע ובהם משרד רואה חשבון ועו"ד ויש לבחור אותם בשלבים מוקדמים של ההקמה.
ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

רישום החברה

רישום החברה היא פעילות בירוקרטית שדורשת טפסים ומסמכים שונים. את השלב הזה יש לעבור בליווי עו"ד מנוסה בתחום כדי שלא לפספס דבר ולהבטיח הליך מהיר ורציף ככל האפשר. בין הטפסים והמסמכים שצריכים להיות מוכנים לפני פתיחת החברה בפועל:

  • טופס רישום – כולל כל פרטי החברה, ציון מטרותיה, פירוט ההון אשר עומד לרשות החברה כרגע ופירוט בנוגע למניות.
  • הצהרת בעלי מניות – זוהי הצהרה פרטנית של בעלי המניות בחברה המאשרת את חלקם ואת כשירותם להחזיק בהן. כל בעל מניה צריך למלא את הטופס החתום על ידי עו"ד.
  • הצהרת דירקטורים – טופס אשר מצהיר מיהם הדירקטורים של החברה בליווי חתימת עו"ד. הדירקטוריון יכול להיות מורכב מאדם יחיד או מספר אנשים.
  • תקנון חברה – יש לצרף לתהליך הרישום את תקנון החברה כפי שנכתב בשלב הקודם, בטרם הרישום.
  • אישור אגרה – בטרם פתיחת החברה יש לשלם אגרה כשבכל שנה יש לחדש את הרישום בתשלום נוסף.
  • טופס הגשת מסמכים – מוכר גם כ"טופס 1" ובו מופיע שם החברה, ציון כי זו מדובר בחברה בע"מ וכן חתימה של עו"ד.

לאחר, פתיחת התיק ברשם החברות יש לפתוח חשבון בנק לחברה.

לאחר שכל הטפסים והמסמכים התקבלו ואושרו, רשם החברות יספק תעודת חברה בע"מ ומספר ח"פ. עם התעודה, המספר ואישור חשבון הבנק יש לגשת לרשויות המס: מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה ולפתוח את התיק. את התהליך מומלץ לבצע עם רואה חשבון לחברות מנוסה אשר מכיר את הבירוקרטיה היטב.

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

ניהול שוטף ודיווח

ניהול החברה צריך להתבצע בצורה תקינה מבחינת דיווחים לרשויות המס וכן תשלום אגרה שנתי. החברה צריכה לעמוד בכל התנאים והדרישות של חוק החברות, לנהל ספרים בצורה מסודרת ולהכין דו"חות אשר עוברים ביקורת פנים של רו"ח. את הדו"חות הכספיים יש להעביר לרשויות בצורה מסודרת באמצעות רואה חשבון.

חברה בע"מ צריכה להתנהל בצורה מסודרת בכפוף לחוק ועליה להחזיק בחשבון בנק עסקי אשר נפרד מהבעלים. לצורך פתיחת החשבון יתבקשו בעלי החברה לספק מסמכים שונים ולחתום על טפסים כשהתהליך יתבצע בליווי עו"ד.

חשוב לבצע תכנון מס של החברה הכולל גם את גובה השכר של הבעלים בחברה.

OPAL

מאיזה סכום הכנסות מומלץ לפתוח חברה בע"מ?

להקמת וניהול חברה בע"מ יתרונות רבים ובהם יתרונות מיסוי והפרדת ישות הבעלים מישות החברה. לצד כל זאת עלויות התחזוקה של החברה יקרות, החל מתשלום אגרה שנתית ועד להנהלת חשבונות כפולה אשר יקרה באופן משמעותי של הנהלת חשבונות חד צידית לה מחויבים עסקים מורשים. בשל ההוצאות הגבוהות ישנה משמעות רבה לשאלה מאיזה סכום הכנסות מומלץ לפתוח חברה בע"מ.

אין תשובה חד משמעית לסכום ההכנסות והרווחים בו מומלץ לפתוח חברה בע"מ במקום עוסק מורשה אלא יש להתייחס לכל מקרה באופן פרטני. לצד זאת, ההמלצה הרווחת היא לבחון את המעבר לחברה או לפתוח חברה כאשר סכום הרווח השנתי עולה או צפוי לעלות על 500,000 שקלים בשנה.

בהחלטה לפתוח חברה בע"מ יש להכניס בשיקולים את כל היתרונות של המהלך וכן בחינת ההכנסות מול ההוצאות. בהתייעצות יבקש רואה החשבון לראות את ההכנסות וההוצאות של העסק הנוכחי (אם קיים) או להבין את התוכנית העסקית של העסק כדי שיוכל לתת המלצות בנוגע לכדאיות פתיחת החברה.

איש מחזיק מחשבון וישנם שעון לוח שנה אחוזים וסימני דולר על רקע שחור וחושב מאיזה סכום הכנסות מומלץ לפתוח חברה בע"מ
דמות אחת מורכבת מעוד 2 דמויות שמסתכלות לכיוונים שונים ודמות מרכזית רואה קדימה וסימן שאלה צומח בראשם המייצגים ההבדלים בין חברה לבין שותפות או עוסק מורשה
OPAL

ההבדלים בין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה

החוק ורשויות המס מבחינים בין שלוש התאגדויות: עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ. ההבדלים בין ההתאגדויות באים לידי ביטוי בהיבט המשפטי, עלויות התפעול והמיסוי.  כל אדם אשר מעוניין בכך יכול לפתוח עסק עצמאי, פטור או מורשה, כשההחלטה באיזה מבין השניים לבחור נעשית בהתחשב בגובה ההכנסה ומגבלות העיסוק.

עוסק מורשה מקבל את מספרו בעת פתיחת התיק במשרד המע"מ ואם מדובר באדם יחיד, מספר העסק בדרך כלל יהיה זהה למספר תעודת הזהות. במקרה של שותפים, הללו יקבלו מספר עסק ייחודי כשזה ישמש בדיווחים השונים, בהוצאת חשבוניות וקבלות. עסק מורשה יכול להיות שייך לאדם יחיד או מספר שותפים והוא חייב לגבות מע"מ ויכול לקזז מע"מ. במקרה של חובות, הישות המשפטית מולה אפשר לפעול תהיה בעל או בעלי העסק.

חברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת מבעליה אשר נחשבים לבעלי המניות. ההקמה נחשבת ליקרה יותר בשל אגרות שונות והחובה להיעזר בבעלי מקצוע וגם התפעול שלה נחשב ליקר מבחינת הצורך בהנהלת חשבונות כפולה, דיווחים שוטפים ואגרות שנתיות. עם זאת, המס על רווחי החברה נמוכים ובעלי רשאים למשוך משכורת בגובה שיחליטו. במקרה של חובות, בעלי החברה לא יעמדו כאחראיים ורכושם הפרטי לא יעמוד בסכנה.  

OPAL

מיסוי החל על חברה בע"מ

חברה היא ישות עצמאית אשר חייבת במס באופן נפרד מבעליה.  חשוב לציין כי כל נושא המס מצריך התייחסות מקצועית וזאת כיוון שהחברה עצמה יכולה לא רק לרשום הכנסות אלא גם הוצאות שמזכות אותה במס.

מעבר למיסוי החל על החברה, ישנו מיסוי אישי הבא לידי ביטוי במשכורת אותה מושכים בעלי החברה ונושאי התפקידים השונים. במקרה זה, המס תלוי הכנסה אישית ותואם את חוקי המס החלים על כל שכיר בישראל. מיסוי נוסף הוא מס דיבידנד אשר עומד (נכון לשנת 2022) על גובה של 30%.

נושא המיסוי יכול להוות את אחד היתרונות בניהול חברה ובמיוחד כאשר הכוונה היא לצמוח ולהשתמש בכספים לצורך השקעה פנימית של החברה. את היתרון הנ"ל אפשר להשיג רק באמצעות ניהול כספים נכון ותכנון מס מקדים.

קבלה ארוכה בתוך עגלת קניות המייצגת מיסוי החל על חברה בעמ
שעון עם פתק זמן מס ומחשבון על השולחן המייצגים כמה זמן לוקח לפתוח חברה בע"מ
OPAL

כמה זמן לוקח לפתוח חברה בע"מ?

תהליך פתיחת החברה יכול להישמע ארוך אך בפועל השלב הבירוקרטי של קבלת אישור רשם החברות ופתיחת התיק יכול להיות עניין של ימים ספורים בלבד. למעשה, השלבים המהותיים של ההקמה הם שלבי ההחלטות בהם יש לקבוע האם נכון להקים חברה או האם נכון יותר להתנהל כעוסק מורשה. לאחר מכן יש לקבל החלטות מהותיות בנוגע לאופן התנהלות החברה.

מומלץ שלא למהר עם קבלת ההחלטות המקדימות ולהתייעץ עם רואה חשבון ועו"ד על פי הצורך. רואה החשבון יוכל להסתכל על התמונה המלאה, על הנתונים הפיננסיים הקיימים, על התוכנית העסקית וההכנסות הצפויות ולתת המלצות בנוגע להקמה ואופן ההקמה. עורך הדין יוכל לתת מענה בנוגע לשאלות מהותיות על תקנון החברה ואופן הפעילות הצפוי. כמו כן עורך הדין יסייע בכל ההליך הבירוקרטי לרבות רישום שם החברה ופתיחת חשבון העסק בבנק.

שירותים נלווים

משרדנו מספק שירותי ראיית חשבון לעסקים קטנים וגדולים, לחברות, ארגונים ואף אנשים פרטיים העובדים כשכירים. במסגרת השירות המשרד מספק מענה לשאלות, מייצג את העסק מול גורמי המס ומייעץ על פי הצורך במטרה לעזור לייעל את הפעילות הפיננסית.

חשבות לחברות

שירותי חשבות וניהול כספים מתאימים לעסקים וחברות אשר היקף הפעילות שלהם אינו מצדיק העסקת חשב במשרה מלאה או חלקית בתוך העסק. השירות כולל פיקוח מלא של כל פעולות הנהלת החשבונות והכנת דו"חות פנימיים.

רואה חשבון לחברות

ליווי מלא בכל הנוגע לנושאים הפיננסיים ובתוך כך יכולות להיכנס גם פעולות שמתבצעות מול הבנק וגופים אחרים. רואה חשבון לחברות עוסק בניהול כספים במיקור חוץ ומאפשר לעסק או לחברה להתנהל בצורה מקצועית ויעילה.

מיסוי חברות ותאגידים

חברות בע"מ זקוקות לשירותי מיסוי חברות ותאגידים מפני שיכולים להרוויח מייעוץ מס. היועץ מס רואה את התמונה המלאה בכל הקשור לתשלומי מיסים ובוחן אילו הטבות מגיעות לחברה ואיך אפשר להתנהל ביעילות מרבית.

ביקורת פנימית לחברות

הביקורת יכולה לסייע לחברה לבחון את ההתנהלות הנוכחית שלה, לקבל החלטות בנוגע לפעולות עתידיות ולפעול מתוך ידע ולא השערות. הביקורת יכולה להתבצע בחברות שמנהלות את הכספים בפנים או על ידי גורם חיצוני.

OPAL

הקמת חברה - שאלות ותשובות

פתק גדול עם כיתוב תשובות באנגלית מונח על הרבה פתקים עם סימני שאלה מייצגים הקמת חברה בע"מ – שאלות ותשובות

כדי להקים חברה בע"מ יש לקבל החלטה על כך, לבחור את שם החברה, לבחון כי השם פנוי (ברשם החברות), להגדיר את בעלי המניות והדירקטוריון, לכתוב תקנון בעזרת עו"ד ולשלוח את המסמכים לרשם החברות. יש להתנהל מחשבון עסקי, לנהל הנהלת חשבונות כפולה ולהגיש דו"חות על פי חוק.

חברה בע"מ חייבת בהעסקת רואה חשבון. עם זאת לצורך הקמת חברה בע"מ יש צורך בפניה לעורך דין לצורך הכנת תקנון החברה אך אפשר לפנות לרשויות המיסים באופן עצמאי. רואה חשבון יכול להביא ערך מוסף משמעות לתהליך הקמת החברה.

ישנם יתרונות רבים להקמת חברה בע"מ לעומת עוסק מורשה ובניהם: ישות משפטית עצמאית, הפחתת תשלומי מס, יכולת לגייס משקיעים, מוניטין שיכול להיות גבוה יותר במקרים מסוימים (עוזר גם במכרזים שונים) וכן יתרון במקרה של שותפות.

כן. עסק מורשה יכול לעבור להתנהל כחברה בע"מ. תהליך הקמת חברה בע"מ אינו שונה בין הקמה מראש לבין מעבר מעוסק מורשה. מה שכן, בסיום התהליך יש צורך לסגור את העסק בצורה מסודרת ובכל מקרה כדאי לפנות לרואה חשבון כבר בתחילת הדרך כדי להתכונן לתהליך.

הקמת חברה בע"מ עולה כסף ומחייבת את הבעלים לפעולות משפטיות ותפעוליות שונות. עלויות תפעול החברה גבוהות יותר מעלויות תפעול עוסק מורשה ולכן כדאי לבחון את היתרונות החסרונות ולראות כי אכן יש טעם בהקמת וניהול החברה.

כל מי שרואה לנכון להקים חברה יוכל לעשות זאת כל עוד הוא מבצע את כל הפעולות הנדרשות על פי חוק. את התהליך מלווה עורך דין וכדאי לערב רואה חשבון כבר מהרגע הראשון בו ישנה מחשבה להקים חברה.

דילוג לתוכן