גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון הינו נועד כדי לאפשר לעברייני מס בתחומי שונים לתקן את דרכיהם ולדווח לרשות המיסים על הכנסותיהם ורווחיהם כנדרש ומרצונם החופשי

ניירת מחשבון ועט על השולחן עם כיתוב - גילוי מרצון - OPAL
OPAL

מהו גילוי מרצון

גילוי מרצון נקרא הנוהל שבו, אדם פרטי או גוף כלשהו, היו יכולים לפנות לרשות המיסים, להצהיר על עבירת המס שביצעו (לדוגמה: אי הצהרה על הכנסות ו/או על רכוש) ולשלם את המס הנדרש עבורה.
מי שפנה ביוזמתו לרשות המיסים בתהליך זה לא ננקטו נגדו הליכים פליליים. הצהרתו נבדקה ולאחר שהליך הגילוי מרצון אושר – נקבע עבורו מס לתשלום.
כך, בעקבות ההצהרה של גילוי מרצון על הכנסות שלא דווחו ותשלום עליהם – חסך האדם מעצמו הליך פלילי.

ההליך המוגדר בחוק היה פעיל עד שנת 2019 ומאז לא חודש בהליך מתוקן. עם זאת, משרד רואה חשבון OPAL שלנו מציעה לכל מי שצריך להסדיר את חובותיו מול רשות המיסים, לא לחכות עד לתקנות החדשות, אלא להקדים תרופה למכה ולהתייעץ עם יועצי מס לגבי קביעת הליכי הסדר עם רשות המיסים להסדרת החוב. כל אדם יכול להגיש בקשה לגילוי מרצון רק פעם אחת.
לא ניתן לערער או לבצע משא ומתן על גובה החוב שיקבע ע"י רשות המיסים.

OPAL

התנאים לתהליך הגילוי מרצון

 בקשת הגילוי מרצון תוגש בעזרת רואה חשבון למחלקת חקירות ומודיעין של רשות המיסים. במידה ותאושר במחלקה זו היא תועבר לפקיד שומה שיקבע את גובה המס לתשלום.

סימני וי וטופס עם גלגל שיניים מציגים התנאים לתהליך הגילוי מרצון

תוכן עניינים

OPAL

שתי דרכים לגילוי מרצון:

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

המסלול האנונימי

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

המסלול המקוצר

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

המסלול האנונימי

הגשת גילוי מרצון מבלי להזדהות בעזרת עו"ד ורק בעת חתימה על גובה המס לחשוף את הפרטים האישיים.

- מגיש בקשת גילוי מרצון יכול להגיש את בקשתו ללא הזדהות.
מסלול זה מתאים למי שרוצה לבדוק תחילה מהו סכום המס שיחויב בו לפי שיזדהה.

- לאחר שהבקשה תאושר במחלקה לחקירות ומודיעין וסכום המס ייקבע –
המגיש יכול להחליט אם הוא מעוניין להמשיך בתהליך או לא.

- במידה והוא מעוניין להמשיך – עליו למסור בשלב זה לרשות המיסים את פרטיו האישיים.

- במידה והוא לא מוסר את פרטיו הבקשה יכולה להידחות.

- את הבקשה האנונימית יש להגיש ע"י עו"ד מומחה למיסים.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

המסלול המקוצר

לאזרחים שחובם הגיע עד לסכום של חצי מיליון שקלים והסכום שלא דיווחו עליו הגיע עד לשני מיליון שקלים.

- במסלול זה לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות.

- מסלול זה מיועד להגשת בקשות על עבירות מס בסכומים נמוכים.

- כל ההוראות וההנחיות שפורטו להלן תקפות גם למסלול המקוצר.

- על מגיש הבקשה לשלם את כל סכום המס שנקבע לו.

 

OPAL

התנאים לתהליך הגילוי מרצון

 בקשת הגילוי מרצון תוגש בעזרת רואה חשבון למחלקת חקירות ומודיעין של רשות המיסים. במידה ותאושר במחלקה זו היא תועבר לפקיד שומה שיקבע את גובה המס לתשלום.

סימני וי וטופס עם גלגל שיניים מציגים התנאים לתהליך הגילוי מרצון
OPAL

אתם שואלים על גילוי מרצון - רואי חשבון עונים

שלוש קוביות עם סימן שאלה וסימן קריאה מייצגים שאלות ותשובות בנושא גילוי רצון

כך ניתן לשלם את החוב הכספי ללא סכנה של כניסה להליך פלילי  וכן מבלי שתצטרך לשלם קנסות גבוהים.
הליך זה מוריד עול כבד מהלב ללא הסתכנות.

מדינת ישראל חתומה על שיתוף מידע בנוגע להעלמות מס עם רשויות דומות ברחבי העולם. בעקבות כך, זורם מידע על נכסים והכנסות של תושבי ישראל הגרים או פועלים עסקית בחו"ל.

החשש מובן, אולם כדי להימנע מהליך פלילי יש צורך לחשוף את עבירת המס. במקרה של חשש שעלול היה למנוע ממך לבצע את ההליך, ניתן היה לבחור בהגשת הבקשה במסלול האנונימי.
כך אפשר לדעת את היקף החוב מראש ולהחליט אם ממשיכים בהליך או לא.

כן. רשות המיסים מתחייבת לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהגיע אליה – לא בהליכים פליליים ולא בהליכים אזרחיים. זאת רק במידה והיא מגיעה למסקנה שהבקשה הוגשה בגילוי לב ובאמינות מצד הנישום.

לא. זה לא ניתן, כי אפשר להגיש בקשה לגילוי מרצון רק פעם אחת בלבד.

רואה חשבון מקצועי אשר עוסק בכל הקשור להנהלת חשבונות ומסים - יבטיח שהבקשה תוגש בצורה תקינה ומלאה, שתפתור אותך מעבירה פלילית ותעזור לך לסגור את חובך בהצלחה.
כמו כן, מכיוון שההליך הקודם הופסק בשנת 2019 ועדיין לא נקבעו תקנות חדשות בנושא זה – חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע בעלי ידע נרחב בנושא זה, כדי למצוא את הדרך הטובה והבטוחה ביותר לטפל בעניינך.

למי כדאי לבצע גילוי מרצון?

- כל אדם אזרח ישראל שביצע עבירת מיסים מסוג כלשהו.

- כל מי שיש ברשותו דירה ולא דיווח על הכנסותיו משכר הדירה שלה.

- מי שעשה "עסקאות בשחור" או עבירות הלבנת הון, לא הגיש הצהרת הון 

- מי שעשה עסקאות בחו"ל ולא דיווח עליהם

- מי היו לו הכנסות בחו"ל ולא דיווח עליהם.

- מי שהשקיע בשוק ההון בחו"ל ולא דיווח על רווחיו.

- מי שיש לו נכסי נדל"ן בחו"ל ולא דיווח על הכנסות ממכירה או משכר דירה של נכסים אלו.

- מי שקבל ירושה בחו"ל – דירה, כספים, תכשיטים וכל רכוש יקר אחר.

- מי שיש לו חשבונות בנק בחו"ל.

מי אינו יכול להגיש בקשה לגילוי מרצון?

- מי שכבר הגיש בעבר בקשה שכזו.

- מי שאינו מגיש את בקשתו בכנות ובתום לב

- מי שלא מדווח על כל עבירות המס שלו, אלא רק על חלקן.

- מי שהעלים הכנסות לא חוקיות.

- מי שכבר נבדקה עבירתו ע"י המשטרה או רשות המיסים.

- מי שעבירתו מוצגת בתיק משפטי כלשהו (שלו או של מישהו הקשור אליו)

- מי שהמידע על העבירה שביצע פורסם בכלי התקשורת.

- מי שהעבירה שביצע היא טכנית או מנהלית.

- מצב של מחלה קשה או גיל מבוגר נחשבים כמצבים חריגים, שבהם גם אם אחד התנאים שצוינו לא מתקיים – רשות המיסים יכולה לאשר את בקשת הגילוי מרצון.

דילוג לתוכן