החזרי מס

תקנות מס ההכנסה קובעות שלכל אזרח ישראל, אם הוא עצמאי או שכיר, יש זכות לדרוש החזרי מס בתום כל שנת מס

מחשבון ועט מייצגים החזרי מס - OPAL
OPAL

החזר מס לעצמאים ולשכירים

 התקנות החזרי מס מתבססות על כך, שחישוב תשלומי מס ההכנסה מחושבים מראש לשנה שלמה. רק בתום שנת המס ניתן לבדוק האם העצמאי או השכיר שילמו יותר במהלך השנה ממה שהיו צריכים לשלם בפועל – ועל כך מגיע להם החזר.

תוכן עניינים

OPAL

שיטת חישוב סכום המס בישראל

צורת חישוב מס הכנסה בישראל נקראת צורת חישוב פרוגרסיבית.
דהיינו - ככל שההכנסה גדולה יותר – כך גובה המס יהיה גבוה יותר.

בשל כך ישנן מדרגות מס הנקבעות לעצמאי ולשכיר. מדרגות המס יקבעו את תשלום המס בפועל.

מס הכנסה מחושב על פי שנת מס בסיכום כל ההכנסות מאותה השנה.

סכום מס זה הינו הסכום לפני חישוב הזיכויים ונקודות הזיכוי.

חישוב המס הסופי לתשלום יהיה לאחר הפחתת הזיכויים ונקודות הזיכוי.

הסכום שיתקבל לבסוף הינו סכום המס שיש לשלמו כתוספת או
לחילופין לקבל עליו החזר.

ניירת על השולחן ומחשבון מייצגים החזרי מס ושיטת חישוב סכום המס בישראל
OPAL

החזרי מס לעצמאים

החזר מס הוא מצב שבו תשלומי המקדמה למס הכנסה גבוהים יותר מהסכום שאותו חייב העצמאי לשלם.
בשל כך, בעזרת רואה חשבון לחברות הוא זכאי להגיש בקשה להחזר מס מרשויות המס.
בנוסף לכך, ישנם מצבים נוספים, שיפורטו להלן, שבגללם העצמאי יהיה זכאי להחזר מס.

מהי חובת העצמאי למס הכנסה?

- לדווח למס הכנסה עם פתיחת העסק העצמאי.

- לשלם את מקדמות המס לשנת המס הנוכחית עם קבלת פנקס המקדמות ממס ההכנסה. חישוב המקדמות נעשה על פי הערכת ההכנסות הצפויות.

- עליו לנכות מס במקור מכל חשבונית.

- בסיום שנת המס על העצמאי להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.
בדו"ח זה עליו לפרט את הכנסותיו והוצאותיו השנתיות.
לאחר שהדו"ח ייבדק במס ההכנסה, יקבע פקיד השומה אם אותו עצמאי שילם מס בגובה נכון או שילם פחות ואולי יותר ממה שהיה צריך לשלם ע"פ נתוני הדו"ח.

- אם יקבע פקיד השומה שסכום המיסים ששילם העצמאי היה גבוה מדי, יהיה העצמאי זכאי להחזר מס.

- גם עצמאי שסגר את העסק במהלך שנת המס, חייב להגיש דוח שנתי מס הכנסה.

המצבים הנפוצים להחזר מס אצל עצמאים

- כאשר היה שינוי במהלך שנת המס בגובה ההכנסות בעסק.

- שינוי סטטוס משפחתי, הולדת ילד, נכות כלשהי שנוצרה במהלך שנת המס – כל מה שיכול לתת נקודות זיכוי מס.

- כאשר לא נוכה מס מסכום הפרשות הכספים לפנסיה.

החזר מס עבור הוצאות מוכרות

מס הכנסה מאפשר לעצמאים לקבל החזר מס על הוצאות כספים שנועדו לשם יצירת הכנסה בעסק.
בעקבות כך, הסכום שידווח העצמאי למס הכנסה בדו"ח השנתי כסכום ההכנסות שלו במשך השנה יצטמצם משמעותית. זאת, כאשר יוכיח כי ההוצאות שלו נועדו לטובת קידום העסק.
החזר המס במקרים אלו יכול להיות מלא או חלקי – תלוי בסוג ההוצאה ובמטרתה.
ההוצאות שניתן לקבל עליהן החזר מס (רשימה חלקית):
יש לציין כי, שההחזר עבור כל אחת מההוצאות הוא בגובה שונה.

- הפקדות כספים לקרן פנסיה או לקרנות השתלמות.
- רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה.
- הוצאות בגין תפעול המשרד, כגון: תשלום חשמל, ציוד משרדי, מחשב וכל הציוד הנלווה אליו וכדו'.
- קניית ספרות מקצועית, קורסים או לימודים מסוגים שונים שקשורים באופן ישיר לתחום העסק.
- תשלום עבור הקמת אתר אינטרנט ואחזקתו.
- תשלום שכירות חודשי של המשרד.
- קניית ביגוד (כמו בגדי עבודה) הקשור לאופי העסק ולצרכי העובדים בו.
- רכישת ריהוט משרדי.
- הוצאות עבור דלק, תשלום בחניונים, טלפון נייד ואחזקת רכב המשרת את העסק.
- יעוץ מס מהיועץ מס גם הוא נחשב כהוצאה מוכרת.

תהליך הגשת בקשה להחזר מס לעצמאים

- למלא את הטופס המתאים לדין וחשבון על הכנסות.

- להגיש את הדו"ח באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים או פיזית לפקיד השומה בלשכת המס.

- את הדו"ח מגישים עד חודש אפריל בשנת המס הבאה.

הבדלים בגובה החזר המס בין עוסק פטור לעוסק מורשה

- עוסק מורשה מדווח כל חודשים למע"מ על הכנסותיו ומקזז את הוצאותיו באופן שוטף מול תשלומי המע"מ.
עוסק פטור לעומתו מדווח על הכנסות העסק רק פעם אחת בשנה ומקבל את ההחזר (אם מגיע לו) רק לאחר תום שנת המס.

- העוסק הפטור לא זכאי לקבל החזר על הוצאות מסוימות, כגון: נסיעות ואוכל, בעוד שאצל העוסק המורשה הם נחשבות להוצאה מוכרת.

OPAL

במקרים אלו ניתן לפדות את כספי הפנסיה ללא תשלום מס:

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

נכות רפואית

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

עמית קרן הפנסיה נפטר

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

תשלום הוצאות רפואיות

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

הכנסה חודשית נמוכה

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

נכות רפואית

במקרה של נכות רפואית - כאשר נקבעה נכות רפואית לעמית או לאחד מקרובי משפחתו. יש לבדוק את אחוז הנכות הרפואית הנכון לאותה שנת מס.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

עמית קרן הפנסיה נפטר

במקרה שעמית קרן הפנסיה נפטר – במצב זה יכולים המוטבים למשוך את הכסף באופן מיידי ואילו שארי המנוח זכאים לקבל מהכסף המופקד קצבה חודשית

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

תשלום הוצאות רפואיות

במקרה של צורך בתשלום הוצאות רפואיות – הוצאות רפואיות גבוהות, חוץ מהוצאות עבור טיפולי שיניים אם הן גבוהות יותר מחצי מההכנסה השנתית של השכיר.

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

הכנסה חודשית נמוכה

במקרה של הכנסה חודשית נמוכה - אם בחודש כלשהו בשנה הכנסתו של השכיר החבר בקרן הפנסיה ואף של בן/בת הזוג לא הייתה גבוהה משכר המינימום. אז, ניתן למשוך את ההפרש בין סכום ההכנסה שמתקבל בכל חודש רגיל לבין שכר המינימום הקבוע בחוק באותו החודש.
אם לשכיר ילד מתחת לגיל 18 הוא יכול למשוך סכום כפול משכר המינימום.

OPAL

החזרי מס לשכירים

טופס החזרי מס לשכירים מונח על שולחן שעון ומשקפיים כיתוב זמן החחזרי מס

החזר מס בשל לידת ילד

נשים לאחר לידה זכאיות להחזר מס. מכיוון שמס ההכנסה מחושב מראש על 12 חודשים, נשים שילדו, היו בחופשת לידה ולא עבדו ממשיכות לשלם בחודשים אלו את מס ההכנסה שנקבע מראש.
במצב שכזה, יש מצב ששילמו למס הכנסה סכומים גבוהים יותר מה שהיו אמורות לשלם.
מצבים נוספים שיכולים להוות עילה להחזר מס:
- ישנם מקומות עבודה שמשלמים לנשים שכר נמוך יותר ממה שקיבלו בעת עבודתן לפני הלידה במהלך חופשת הלידה שלהן.
- אם האישה מחליטה להאריך את חופשת הלידה שלה מעל מה שנקבע בחוק היא אינה מקבלת שכר על תקופת ההארכה.
- החוק מציין, כי נשים לאחר לידה זכאיות לקבל נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה. יש לבדוק שאכן קיבלה את נקודות הזיכוי הללו.

החזר מס בשל הפקדת כספים בביטוח חיים

מדינת ישראל מעוניינת לעודד את תושביה לרכוש ביטוחי חיים, כדי שיוכלו להיעזר בהם במידה ויקלעו למצוקה כלשהי, הדורשת הוצאת כספים רבים.
בשל כך, בסיוע של רואה חשבון ניתן  לקבל החזר מס על הפקדות כספים לביטוחי חיים שונים.
אדם שכיר יכול להפקיד כספים לביטוח חיים דרך המעסיק שאצלו הוא עובד ולקבל את החזר המס דרך המשכורת.
אם הפקיד השכיר כסף לביטוח חיים באופן עצמאי דרך חברת ביטוח כלשהי או דרך המשכנתא, עליו לדרוש את החזר המס באופן עצמאי או דרך הנהלת חשבונות של המעביד. 
לבקשת ההחזר למס הכנסה יש למלא את הטפסים המתאימים ולצרף להם אישור שנתי על ההפקדות שבוצעו לביטוח החיים במהלך השנה.
חשוב לציין, כי ניתן לקבל החזר המס גם עבור ביטוח חיים שנעשה עבור בן/בת הזוג או עבור ילד.

החזר מס עבור תרומות

תרומה שנעשתה עבור מוסד ציבורי או עמותה ציבורית הפועלים למען מטרות ציבוריות ללא מטרות רווח  - יכולה להיות עילה להחזר מס.
חשוב לוודא, כי הגוף לו תרמתם הינו מוסד ציבורי מוכר.
ניתן אף לבקש החזר מס על תרומה שלא התבטאה בכסף, כגון: עזרה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
שכיר יכול לקבל את החזר המס דרך המעסיק, במידה ויש למקום העבודה אישור על החזר מס עבור תרומה. יש להציג למקום העבודה קבלה הרשומה על שמכם על התרומה לפני סיום שנת המס.
אם אין למקום העבודה אישור על כך, יש להגיש את הבקשה ישירות למס הכנסה או דרך חברה העוסקת בהחזרי מס.

החזר מס על משיכת כספים מקרן הפנסיה

החזר מס על משיכת כספים מקרן הפנסיה של השכיר לפני גיל הפרישה

הכספים המופקדים בקרנות פנסיה ובקופות גמל מיועדים לשימוש לאחר הפרישה מהעבודה.
אולם, יש מצבים שבהם בוחר השכיר להשתמש בכספים הללו, למשל אם נקלע למשבר כלכלי, רכש דירה וחסר לו כסף, יש לו צורך לרכוש תרופות יקרות וכדו'.

החזר מס על הפסדים בבורסה

בעזרת אחד משירותי משרד רואה חשבון ניתן לקזז מהרווחים על ההשקעות בבורסה את ההפסדים וכך להוריד את סכום המס שיש לשלם עבור אותן ההשקעות. כלומר, לשלם מס רק על ההפרש שמתקבל לאחר הפחתת ההפסדים מהרווחים.
כמו כן, ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך ומדיבידנדים וכן על השקעה שלא נעשתה בבורסה, כגון: השקעה בחברת סטראט אפ מתפתחת.

החזר מס להורים שלהם ילדים לקויי למידה

ילדים לקויי למידה צריכים עזרה מקצועית שתשפר את מיומנויות הלמידה שלהם וכן גם טיפולים שונים. מס הכנסה הלך לקראת הורים לילדים לקויי למידה ומוסיף להם נקודות זיכוי בחישוב המס.
ניתן להגיש בקשה לכך במידה והילד לומד במסגרת חינוך מיוחד או במסלול של תגבור לימודים.

החזר מס לאקדמאים

מס הכנסה מעניק לאנשים שסיימו את לימודיהם האקדמאים נקודות זיכוי, במידה ואת לימודיהם למדו במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ והם אזרחי ישראל.
יש לבדוק את מספר נקודות הזיכוי לפי גובה התואר.
יש לציין, כי הטבת המס הזו מוגבלת רק עבור אחד התארים ולא עבור כל תואר בנפרד.

OPAL

אתם שואלים לגבי החזרי מס - רואי חשבון עונים

ערימת קוביות עם סימני שאלה וקוביה עליונה עם ציור נורה דלוקה מייצגים שאלות ותשובות בנושא החזרי מס מחברת OPAL

על העצמאי להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו בתום כל שנת מס.
בדו"ח השנתי, העצמאי מציין את הכנסותיו והוצאותיו במשך השנה. על בסיס דו"ח זה מחשב פקיד השומה אם העצמאי שילם מקדמות מס גבוהות, נמוכות או תקינות לאורך השנה.
במידה ושילם מקדמות גבוהות מדי הוא זכאי לקבל החזר מס.

שכיר ששילם מס הכנסה דרך משכורתו החודשית בגובה שאינו תואם את הכנסתו השנתית זכאי להחזר מס.
לעיתים יש טעויות בחישוב ניכוי המס ע"י המעביד, או מצב שבו השכיר לא קיבל את נקודות הזכות המגיעות לו.
אם השכיר לא עבד שנה מלאה – גם אז מגיע לו החזר מס.
לסיכום, כדאי שכל שכיר יבדוק בסוף שנת המס אם הוא זכאי להחזר כלשהו או לתוספת נקודות מס.
חברתנו תשמח לעזור לשכירים לבצע את בדיקת הזכאות.

ניתן לדרוש החזר מס על שנים ספורות הקודמות לשנת המס הנוכחית. כדאי לבדוק באותה שנה עד כמה שנים ניתן לדרוש אחורה.

בהחלט כן. מכיוון שמס ההכנסה מחושב מראש לשנה ולא עבדת חלק ממנה, לכן אתה זכאי להחזר מס.

כששכיר או עצמאי פונים למס הכנסה לבקש החזר מס, כדאי להם להיעזר בחברה המתמחה בכך – כמו חברת אופל. דרכנו, תוכל להיות בטוח שתשיג את הסכום המקסימלי של החזרי המס המגיעים לך. יש לנו את הידע המקצועי ואת הניסיון הנדרש כדי להקיף את כל הפרמטרים שיכולים לאפשר לך את ההחזר.

החזר כספי עבור ייעוץ לתיאום מס או החזרי מס נחשב כהוצאה מוכרת ע"י רשויות המס.
כך, שתוכל להגיש את החשבונית ששילמת עבור השרות בחברת OPAL ולקבל עליה החזר ממס הכנסה בשנת המס הבאה.

OPAL

באלו מצבים יכול שכיר לקבל החזר מס?

אם השכיר היה מובטל בחלק משנת המס

כאשר אדם עבד שנה במקום עבודה ופוטר הוא זכאי ע"פ חוק לקבל דמי אבטלה.
מספר ימי האבטלה שעליהם ניתן לקבל תשלום מחושבים לפי גיל המובטל ומספר הילדים שלו.
גם דמי האבטלה חייבים בתשלום מס הכנסה.
גובה המס שאדם צריך לשלם מחושבים מראש לפי אומדן שנתי, אך אינם יכולים לקחת בחשבון שאולי האדם יפסיק את עבודתו במהלך השנה. לפיכך, אם אדם הפסיק את עבודתו תוך כדי שנת המס וחתם אבטלה ייתכן והוא זכאי להחזר מס.
בחישוב ההחזר ייקח מס הכנסה בחשבון גם הכנסות אחרות של האדם, כגון: תגמולים, קצבאות, הפיצויים שקיבל ממקום העבודה ועוד.

כיתוב החזרי מס בשפה אנגלית מייצג חברת OPAL
דילוג לתוכן