רואה חשבון לעמותות

משרד רואי חשבון OPAL מתמחה ומוביל במתן שירותי ראיית חשבון מקצה לקצה לעמותות

OPAL

רואה חשבון לעמותות - מהשקל הראשון שמוכר כהכנסה

המגזר השלישי בישראל הולך ומתעצם משנה לשנה. נכון ליוני 2020, על פי מיזם "גיידסטאר" במשרד המשפטים בישראל קיימות יותר מ-37 אלף עמותות, מתוכן פעילות קצת יותר מ-19 אלף עמותות, כאשר ל-13 אלף מהן כבר קיים אישור "ניהול תקין" בתוקף.

ככל שגדלה הפעילות, גדלים הצרכים. החוק בישראל (חוק העמותות 1980) דורש מעמותה בקרה קפדנית על ההתנהלות הפיננסית והחשבונאית, החל מהשקל הראשון שמוכר כהכנסה, במידה לא פחותה מזו של חברה בע"מ. בנוסף, על מנת לקבל אישור ניהול תקין על העמותה לעמוד בדרישות מחמירות אף יותר מזו של לשון החוק.

מסך מחשב פתוח עם כיתוב רואה חשבון לעמותות - OPAL
יד מגלגל מטבע שמייצג רואה חשבון לעמותות המתחיל מהשקל הראשון של משרד OPAL

מהי עמותה?

עמותה הינה ארגון ללא כוונת רווח שפועל לשיפור תנאי החיים (במגוון רחב של מובנים) עבור קבוצה באוכלוסיה או האוכלוסיה כולה. עמותות נדרשות להירשם בפנקס העמותות, על ידי רשם העמותות שבמשרד המשפטים. רשם העמותות ממונה מטעם החוק כמפקח על פעילות העמותות בישראל.

תוכן עניינים

אודות משרד רואה חשבון - אראל אלחנן - OPAL
מי אנחנו?

משרד רואי חשבון OPAL - נעים להכיר

משרד רואי חשבון OPAL ועומד בראשו רו"ח אראל חנן מעניק שירותי ראיית חשבון מקיפים לעסקים, שכירים, חברות וארגונים, מקצה לקצה. 

תפקידנו מתחיל בהכוונה להקמת העסק מול הרשויות, חישובי ההשקעה וכדאיות וממשיך במתן שירותי ראיית חשבון, ייצוג מול רשויות המס ותכנון מס חכם.

השירותים של משרד רואה חשבון שלנו: הנהלת חשבונות ושכר, רואה חשבון לחברות, תיאום מס, החזר מס, יועץ מס, פתיחת עסק מורשה, פתיחת עסק פטור, הקמת חברה בע"מ, גילוי מרצון, הגשת דוחות שנתיים, הצהרת הון, ביקורת פנים בחברות"

אנו כמשרד רואי חשבון וותיק מבינים שהתנהלות חשבונאית נכונה, תכנון מס יצירתי והתנהלות חכמה מול הרשויות הם נושאים חשובים וקריטיים להצלחת העסק ולכן אנו מביאים את הניסיון הרב שלנו ואת אנשי הצוות המנוסים ביותר כדי ללוות את בעל העסק לצמיחה ורווחיות.

OPAL

כל השירותים של רואה חשבון לעמותות בסרטון אחד קצר - כנסו לראות

נגן וידאו אודות רואה חשבון לעמותות - OPAL
OPAL

מהם הדרישות הארגוניות שהחוק דורש מעמותות?

על כל עמותה לקיים את המוסדות הללו:

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

אסיפה כללית

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

ועד מנהל

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

ועדת ביקורת

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

מורשי חתימה

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

אסיפה כללית

אסיפה כללית: גוף הכולל את כל חברי העמותה. סמכויות האסיפה הכללית הינם נרחבות, וכוללות בחירת הועד המנהל, בחירת ועדת ביקורת, מינוי רואה חשבון מבקר, אישור הדוחות הכספיים ועוד.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

ועד מנהל

ועד מנהל: חבר אנשים הממונים על ניהול העמותה, פיקוח על מנהל העמותה, קביעת נהלים וכיו"ב. אנשי הועד המנהל מחוייבים להיות חברים בעמותה.

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת: חבר אנשים שתפקידם לוודא תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה, ובנוסף לפקח על תקינות ההתנהלות הכספית של העמותה ומוסדותיה. אנשי ועדת ביקורת מחוייבים להיות חברים בעמותה. ישנם עמותות אשר ממנות רואה חשבון בתור ועדת ביקורת.

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

מורשי חתימה

מורשי חתימה: חברי עמותה בעלי סמכות לחתום בשם העמותה בנושאים פיננסיים כגון חתימה על המחאות או רכישה של נכסים.

OPAL

מהם השירותים הניתנים על ידי רואה חשבון לעמותות?

ראיית חשבון לעמותות הינה תחום מובחן וייחודי הדורש ניסיון והיכרות. נסקור להלן את השירותים הניתנים על ידי רואה חשבון  בליווי וטיפול שוטף בארגונים ללא מטרת רווח בכלל, ועמותות בפרט:

רישום העמותה ברשויות - ליווי וסיוע לעמותה בפתיחת העמותה ברשם העמותות ופתיחת תיקים מול רשויות המס

הנהלת חשבונות לעמותות - איסוף כלל החשבוניות והניירת החשבונאית, סידורן וריכוזן לצורך דיווח לרשויות.

 אישור לפי סעיף 46: תרומות מוכרות לצורך מס הכנסה - רואה חשבון מיומן בנושא זה יסייע לעמותה בהכנת הבקשה ומילוי הטפסים לצורך קבלת אישור לפי סעיף 46 מרשות המיסים. אישור זה מאפשר לתורמי העמותה לקבל הטבת מס על בסיס היקף התרומות שלהם.

אישור ניהול תקין - רואה החשבון יסייע לכם לארגן את הניירת והדוחות הדרושים להגשת בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, בדיקת תקינות הדוחות הפיננסיים והגשתם לרשם העמותות.
עריכת הדוחות הכספיים - איסוף כלל החומר הרלוונטי וסידורו לטובת הגשה לרשויות.  בקרה ופיקוח לאיתור שגיאות ברישום החשבונאי שעשויות להוות בעיה מול הרשויות.

ייעוץ פיננסי - משרד רואה חשבון מקצועי ומנוסה יכול להעניק לעמותה ייעוץ רב ערך בנושא התנהלות פיננסית נבונה.

עיגול מחולק לשישה חלקים עם השירותים הניתנים על ידי רואה חשבון לעמותות ב-OPAL
OPAL

שאלות ותשובות - רואה חשבון לעמותות

כיתוב באנגלית שאלות ותשובות על רואה חשבון לעמותות - OPAL

עמותות רשאיות לצבור הון או נכסים לצורך פעילותן השוטפת בקידום מטרותיהן בלבד ולא לכל מטרה אחרת. עמותה הצוברת באופן לא סביר הון או נכסים לאורך זמן, ללא השקעתם בקידום מטרות העמותה, וללא תכנית מעשית ויעילה לשימוש בכספים עלולה שלא לקבל אישור ניהול תקין.
רואה חשבון המתמחה בטיפול בעמותות יידע לשים לב להון ולנכסים של עמותה, ולייעץ לה האם מצב הנכסים עלול לסכן את האישור לניהול תקין, ואם כן, כיצד לפעול על מנת לנטרל סיכון זה.

לעתים עמותות מקבלות כספים לצורך מטרה מסוימת, כאשר הגוף התורם או התומך "מייעד" את הכספים למטרה זו. במצב זה, אסור לעמותה להשתמש בכספים למטרות אחרות, ועליה להשתמש באותם הכספים בדיוק למטרה לשמה ניתנו. על העמותה לתת ביטוי הולם בדוחותיה הכספיים, בהתאם לכללים חשבונאיים, לנכסים שהשימוש בהם הוגבל, בין אם על ידי תורם חיצוני ובין אם על ידי מוסד ממוסדות העמותה המוסמך לכך. רואה חשבון מקצועי ומנוסה בעבודה עם עמותות יוכל לכוון אתכם באימוץ נהלים של הנהלת חשבונות המסווגים כיאות כספים ייעודיים, בהתאם לדרישות רשם העמותות.

עמותה אשר מחזורה הכספי (שמגיע באמצעות תמיכה ממשלתית, תרומות, דמי חבר ומכירה של מוצרים ושירותים) עולה על 1.1 מיליון ש"ח מחוייבת למנות רואה חשבון מבקר. תפקיד רואה החשבון המבקר הוא לבדוק את תקינות הדוחות הכספיים של העמותה, ולהגיש דין וחשבון מפורט.

רואה החשבון המבקר חייב להיות אדם אחר מרואה החשבון שמונה לשמש כועדת הביקורת של העמותה (במידה והעמותה מינתה רואה חשבון חיצוני במקום ועדת ביקורת פנימית).

דו"ח כספי המפרט את מצבה הפיננסי של העמותה, המקורות הכספיים של העמותה, כמות הכסף שהגיע מכל מקור, מצב הנכסים וכיו"ב. דו"ח מילולי שבו מופיע תיאור מפורט של פעילות העמותה בשנת הדו"ח. פרוטוקולים מהדיונים ומהישיבות של מוסדות העמותה בשנת הדו"ח.

רוצים להתנהל נכון יותר עם העמותה שלכם? אנו מזמינים אתכם לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

OPAL

מהם ההבדלים בין עמותה לבין ארגונים אחרים?

  • עמותה אינה יכולה לחלק את רווחיה.
  • עמותה מחוייבת בכתיבת תקנון.
  • עמותה חייבת לפעול אך ורק במסגרת המטרות המוצהרות בתקנון שלה.
  • לחברי העמותה אין זכות קניינית על העמותה או על נכסיה. במקרה של פירוק העמותה, נכסי העמותה לא יועברו לידי חבריה, אלא האדם האחראי על פירוק העמותה אחראי להעביר את הנכסים לעמותה אחרת, בעלת פעילות דומה.
  • החברות בעמותה הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

אגרה שנתית

חוק העמותות מחייב כל עמותה בתשלום אגרה שנתית. נכון לשנת 2022, עמותות שנמצאות בשנתיים הראשונות להתהוותן, ובנוסף לכך, עמותות שמחזורן הכספי השנתי אינו עולה על 300 אלף ש"ח משלמות אגרה שנתית מוזלת על סך 153 ש"ח. שאר העמותות, בנות שלוש שנים ומעלה, ובנוסף עמותות שמחזורן הכספי עובר 300 אלף ש"ח משלמות אגרה שנתית על סך 1,543 ש"ח.

אטבים ללא צבע אחד בצבע אדום המייצגים הבדלים בין עמותות לארגונים המסביר רואה חשבון לעמותות של משרד OPAL
דילוג לתוכן