פתיחת תיק עוסק מורשה

פתיחת תיק עוסק מורשה הינו מאפשר ליחיד או שותפים להתחיל בפעילות עסקית,  לגבות כספים בצורה חוקית ומסודרת ולקבל החזרי כספים בעבור הוצאות המוכרות במס

ציור טיל עולה מלה מייצג אנלוגיה לדוגמה של פתיחת עוסק מורשה - OPAL
OPAL

תהליך פתיחת תיק עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה מתחילה את דרכה במשרדי המע"מ, עוברת דרך מס הכנסה וביטוח לאומי. בסיום אפשר להתחיל לפעול כעסק לכל דבר ועניין. כל אדם אשר מעוניין בכך יכול לפתוח תיק עוסק מורשה ובכך להפוך לעצמאי. אלו אשר מעוניינים להפוך לעצמאיים אך מחזור ההכנסות השנתי שלהם מתוכנן להיות נמוך מ-100 אלף ₪ בשנה יכולים לרוב לפתוח גם עוסק פטור אשר אומר כי הם לא יחייבו את לקוחותיהם במע"מ ולא יזדכו עליו.

את פתיחת התיק אפשר לבצע באופן עצמאי על ידי הגעה למשרדים השונים הקרובים לכתובת המגורים של מבקש הבקשה ואפשר לבצע באמצעות רואה חשבון. בין אם התהליך מתבצע באופן מקצועי ובין אם על ידי בעל מקצוע, מעורבים בו שלושת הרשויות הבאות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

אחד בעיגול - OPAL

שלב ראשון – פתיחת התיק במע"מ

השלב הראשון לפתיחת התיק עובר במשרדי מע"מ הקרובים למקום המגורים של מי שמבקש לפתוח עסק. אל משרדי מע"מ יש להגיע בשעות הפתיחה המיועדות עם ארבעה מסמכים:

  • תעודת זהות כולל ספח.
  • רשיון נהיגה או דרכון.
  • אישור חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל מהחשבון של מבקש הבקשה. במקרים של חשבון משותף על השותף לחשבון להגיע למשרדי מע"מ ולחתום על טופס הסכמה המיועד לכך.
  • מסמך זיהוי נכס בו יפעל העסק ובכלל זה יכול להיות חוזה שכירות. אם העסק מתוכנן לפעול מהבית יש להביא מסמך עם שם בעל הנכס כגון חשבון ארנונה או חשמל.

כדי לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ יש למלא טופס פתיחת עוסק מורשה אשר נקרא גם טופס 821. ניתן להוריד אותו מראש ולמלא את הפרטים בבית או לקבלו במשרדי המע"מ ולמלא אותו במקום. החלק העליון של הטופס מתייחס לפרטים האישיים של בעל העסק וכן פרטים על העסק העתיד לקום לרבות שם העסק ומקום הפעילות. 

בחלק האמצעי יש למלא פרטים הנוגעים לעסק עצמו ובכלל זה תחום העסק, צפי המחזור השנתי בשנה הקרובה ופרטי הנכס ממנו יפעל העסק. יש לחשוב היטב על צפי המחזור ולא להפריז למטה או למעלה. החלק האחרון של הטופס מתייחס לתאריך הפתיחה ובסיומו יש להוסיף חתימה אישית.

לאחר הצגת המסמכים הנדרשים ומסירת הטופס, אם לא יהיו לפקידים שאלות והסתייגויות, ייפתח עוסק מורשה במקום. פתיחת העסק תעניק לבעליו תעודת עוסק מורשה איתה יש לגשת למס הכנסה ושאותה יש להניח במקום בולט בעסק.

שתיים בעיגול - OPAL

שלב שני – פתיחת התיק במס הכנסה

לאחר קבלת תעודת עוסק מורשה יש לגשת למשרדי מס הכנסה השייכים לכתובת המגורים של בעל העסק. גם כאן יהיה צורך להציג תעודת זהות עם ספח, להציג את התעודה שניתנה במע"מ ולמלא טופס לפתיחת עוסק מורשה במס הכנסה הנקרא גם טופס 5329. טופס זה הוא דו"ח בו יפורטו הפרטים האישיים ותינתן הערכה בנוגע לגובה ההכנסה השנתית.

החלק העליון של הטופס מתייחס לפרטים האישיים של העוסק מורשה ובתוך כך יש למלא: שם, תעודת זהות, כתובת מגורים, פרטי בן/בת זוג ועוד. החלק המרכזי של הטופס מתייחס לעסק, לתאריך הפתיחה, מספר העסק במע"מ וכן מחזור ההכנסות הצפוי ומספר העובדים המתוכנן לו. חלק זה מהותי ויכול להשפיע על גובה המקדמות שיקבעו לעסק בשנה הראשונה. בחלק האחרון יש למלא את התאריך, שם המגיש וחתימה.

שלוש בעיגול - OPAL

שלב שלישי – פתיחת התיק בביטוח לאומי

החלק האחרון של פתיחת תיק עוסק מורשה עובר בביטוח לאומי בו יש למלא טופס 6101. החלק העליון של הטופס מתייחס לפרטים האישיים ולאחריו יש לציין את הפעילות בשנים האחרונות לרבות מקומות עבודה וגובה ההכנסה מכל עיסוק.

החלק המרכזי של הטופס מתייחס לפעילות הצפויה של העסק ובכלל זה מספר שעות העיסוק השבועיות, גובה ההכנסה הצפוי ביחס להכנסה הממוצעת במשק והפסקת תעסוקה או צפי הפסקת תעסוקה (לאלו שמתכננים לשלב בין העבודה הנוכחית לבין ניהול עסק). לבסוף יש לחתום על הטופס ולסיים את תהליך פתיחת העסק.

במקרים מסוימים אפשר לגשת לכל הרשויות באותו היום, אך הן לא תמיד ממוקמות באזורים קרובים ולעתים ישנם עיכובים לא מתוכננים. לכן, במקרה של פתיחת תיק עוסק מורשה באופן עצמאי כדאי לפנות לתהליך יומיים. לאחר סיום התהליך אפשר להתחיל להפעיל את העסק על כל הזכויות והחובות הכרוכות בכך.

תוכן עניינים

OPAL

עוסק מורשה מול עוסק פטור

אחת השאלות שרבים מעלים היא האם לפתוח תיק עוסק מורשה או עוסק פטור. ראשית חשוב להבין את ההבדלים בין השניים. עוסק פטור לא גובה ולא משלם מע"מ. הוא יכול לפעול במתכונת זו כל עוד המחזור שלו לא עולה על 100,187 שקלים בשנה וכל עוד הוא לא נמצא ברשימת המקצועות החופשיים שמחויבים בפתיחת עוסק מורשה או חברה בע"מ.

בעוד שקל יותר לפעול כעוסק פטור, יש להביא בחשבון שעסק עם הוצאות רוצה להזדכות על תשלומי המע"מ ועסק ששואף להתקדם קדימה ירצה לעבור את מגבלת ההכנסה של העוסק הפטור. עוסק מורשה נהנה לא פעם ממוניטין טוב יותר של עסק פעיל והוא יכול לפעול ללא תחושת מגבלה בהכנסות. שני העסקים חייבים להגיש דו"ח שנתי והצהרת הון על פי דרישה. עוסק מורשה חייב גם בדיווחים חודשיים או לרוב דו חודשיים למע"מ.

שורה של צלחות דומינו וביניהן כלי שחמט אחד המייצג עוסק מורשה מול עוסק פטור
OPAL

החובות החלים על עוסק מורשה

מרגע פתיחת עוסק מורשה יש לו זכות לספק שירותים ומוצרים בתשלום, בתמורה להפקת חשבונית וקבלה. במקביל, לעסק חובות רבים.

הוצאת חשבונית מס בעבור כל עסקה

עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס בעבור כל עסקה שמתבצעת. החשבונית היא מסמך מסחרי ועליה לכלול את כל פרטי העסקה ובכלל זה פרטי העסק (שם העסק, מספר עוסק מורשה ומספר הטלפון שלו), השירות או המוצר שניתן ללקוח והכמות (למשל מוצר אחד או שעת שירות אחת).

בפרטי החשבונית צריך להופיע סכום העסקה בשקלים כשאפשר לחלק זאת לסכום לפני מע"מ, סכום המע"מ והסכום הכולל של העסקה וחתימת העסק. במקרה של חשבונית המופקת שלא באמצעות קופה רושמת או לא ללקוח אקראי, יש לציין גם את פרטי הלקוח. חשבונית מס מהווה דרישה לתשלום ואינה מעידה על קבלתו.

הוצאת קבלה בעבור כל קבלת תשלום

בעוד שחשבונית מס מציינת את פרטי העסקה והתשלום שיגבה בתמורה, הקבלה מעידה על כך שבוצעה העברת כספים בין הצדדים. הקבלה משמשת הן את העסק כדי לדווח על כך שהכספים התקבלו והן את הלקוח כהוכחה לכך שבוצעה עסקה וכי הוא נתן את התמורה בעדה.

את הקבלה יש לספק מיד עם קבלת התשלום, בין אם הוא בוצע במזומן ובין אם בכרטיס אשראי או באמצעי אחר ועליה יופיעו גם המספר הסידורי שלה, תאריך ההפקה, הסכום ששולם ומהות התשלום. הקבלה יכולה לכלול את שם המשלם וכן אמצעי התשלום.

הוצאת חשבונית קבלה כזיכוי

במידה והלקוח החזיר את המוצר או שהיה זכאי לקבל את כספו חזרה על העסק להוציא חשבונית/ קבלה כזיכוי. כפי שהעסק יצטרך לדווח על ההכנסות כך הוא יצטרך לדווח על ההוצאות כשהזיכוי הוא הוצאה לכל דבר. הפקת הזיכוי מאשר כי הלקוח קיבל את כספו בחזרה וכי העסק למעשה לא קיבל את התמורה.

חשוב לשים לב כי אין לבטל חשבונית או קבלה ובוודאי שלא לוותר על דיווח חשבונית או קבלה. במקרה של החזר הכסף ללקוח מכל סיבה שהיא יש לדאוג להעביר בדיווחים גם את החשבוניות וגם את חשבוניות הזיכוי.

ניהול פנקסי חשבונות

בנוסף להפקת חשבוניות וקבלות על העסק לנהל פנקסי חשבונות בהם ירשמו פרטי הפקת החשבוניות והקבלות. ברישום יציין העסק כל תשלום שהתקבל מיד עם קבלתו וכן שינויים במלאי העסקי. את הרישום יש לבצע על פי פקודות מס הכנסה והוא יכול להתבצע על ידי רואה החשבון וכן יכול להתבצע באופן אוטומטי בשימוש בתוכנות מתאימות להפקת חשבוניות או דרך הקופה בעסק.

גביית מע"מ בכל עסקה

עוסק מורשה חייב לגבות מע"מ והוא יכול להזדכות עליו. נכון לשנת 2022 גובה המע"מ עומד על 17% ויש להוסיפו לכל עסקה ולהעבירו לרשות המע"מ. התשלום מתבצע במסגרת הדיווח כשזה יכול להיות חודשי או דו חודשי, בהתאם להחלטה שהתקבלה במע"מ. את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באופן עצמאי, דרך האינטרנט ובעזרתו של רואה חשבון.

תשלום מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי

לאחר כחודש מפתיחת העסק שלושת הגופים: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, ישלחו מכתב לעסק. בין המכתבים יהיו בקשות לתשלום מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי. המקדמות הן תשלומים אשר יקבעו על פי הצהרה על צפי הכנסות ותחום העיסוק. את התשלום יש לבצע על פי הדרישה ובסוף השנה לאחר מסירת הדו"ח השנתי ייתכן ויהיה צורך להוסיף על התשלום או שיהיו החזרי תשלומים.

הגשת דו"ח שנתי

מדי שנה העסק מחויב להגיש דוח שנתי מס הכנסה  הכולל את כל הכנסותיו והוצאותיו וזאת ללא קשר להגשת דו"ח חודשי או דו חודשי למע"מ. מעבר למילוי פרטים הנוגעים להכנסות והוצאות, יש לצרף לדו"ח גם את המסמכים הבאים אם הם קיימים ורלוונטיים לעסק: קבלות מקוריות של תרומות, אישורי הפקדה לקופת גמל, אישור למגורים ביישוב עם הטבת מס, תעודת עולה או תעודת חייל משוחרר, אישור רפואי לקבלת זיכוי עקב מוגבלות ילדים או טיפול בקרוב משפחה.

הגשת הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח של האדם או בעל העסק בנוגע להונו ונכסיו. לרוב, לאחר כשנה של פעילות יתבקש העסק להגיש הצהרת הון כשזו נותנת לרשויות המס מידע בנודע להון הנישום. הצהרה זו חשובה ובהצהרות הבאות רשויות המס יבקשו לבחון כי ישנה התאמה בין ההון לבין ההכנסות. רצוי לבצע את הצהרת ההון בעזרת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום.

OPAL

שאלות ותשובות - פתיחת תיק עוסק מורשה

יד מצייר סימן שאלה עם חץ לנורה המייצגים פתיחת עסק מורשה – שאלות ותשובות

כל מי שרוצה לפתוח עסק יכול לפתוח עסק מורשה כשעליו להגיע לשלושת הרשויות לצורך הפתיחה. לאחר מכן יש להתנהל על פי חוק, לספק חשבוניות וקבלות ולהגיש דו"חות כנדרש.

אין חובה ברואה חשבון לצורך פתיחת עסק מורשה אך כדאי לפנות לבעל מקצוע גם לצורך התייעצות מראש וגם לצורך תהליך הפתיחה. רואה חשבון מסייע בפתיחת העסק כשהוא חוסך את כל ההתנהלות מול רשויות המס ומבצע את הפעולות בצורה חוקית.

פתיחת עסק מורשה היא תהליך חשוב כשרואה החשבון יכול לסייע בקבלת ההחלטה, בחינת היתרונות והחסרונות של המהלך וכמובן, לבצע את פתיחת העסק עבור הנישום מול הרשויות השונות במינימום מאמץ מצידו.

כדי לפתוח עסק מורשה יש לפנות לשלושה מקומות (בסדר שמצוין): משרדי מע"מ, משרדי מס הכנסה ולמשרד לביטוח לאומי. יש להגיע עם תעודה מזהה, אישור המעיד על חשבון הבנק, למלא את הטפסים הנדרשים ובסיום להתחיל לפעול כעסק. לחילופין אפשר לבצע את התהליך בקלות איתנו.

כל הכנסה חייבת בדיווח על פי החוק. כל מי שרוצה למכור מוצרים או שירותים חייב להיות בעל יכולת הפקת חשבוניות וקבלות. עם זאת יש לבחון כל מקרה לגופו ואת הצורך והכדאיות בפתיחת עסק מורשה ולשם כך רצוי להתייעץ מבעוד מועד עם רואה חשבון.

תהליך פתיחת עסק מורשה זהה לתהליך פתיחת עסק פטור. ההבדל בין השניים הוא בהתנהלות כאשר הראשון מפיק חשבוניות וקבלות והשני רק קבלות ולכן אינו גובה ואינו מזדכה במע"מ.

OPAL

עוסק מורשה מול חברה בע"מ

עסקים שמחזור המכירות שלהם צפוי להיות גדול במיוחד או שגדל וכן עסקים המתנהלים בשותפות יכולים להעלות את השאלה האם נכון יותר להתנהל כחברה בע"מ. החברה מתנהלת כישות נפרדת מבעליה ואלה לא יהיו חייבים באופן אישי את חובותיה. החברה נפרדת מבעליה ולכן אלו מקבלים משכורת ודיבידנד על פי קביעה. ניהול החברה מורכב יותר ודורש הנהלת חשבונות כפולה.

עסקים אשר המחזור השנתי שלהם גבוה במיוחד ועסקים שהרווחים שלהם גבוהים יכולים ליהנות ממעבר או מפתיחת חברה. לעומת זאת, עסקים בעלי מחזור נמוך יחסי ושהרווח נמוך לעומת ההכנסות, ייהנו יותר מניהול פשוט של עוסק מורשה.

קוביות אפורות על לוח עץ ואחת קוביה כתומה בינהם המייצגת הבדלים בין עוסק מורשה מול חברה בע"מ
דילוג לתוכן