הגשת דו״ח שנתי לעוסק פטור

עוסק פטור אינו גובה ואינו מזדכה על מע״מ. מעבר לכך, על פי פקודת מס הכנסה, סעיף 131, עוסק פטור חייב להגיש דו״ח שנתי ככל בעל עסק. את הדו״ח יש להגיש אחת לשנה במועד שנקבע על ידי רשות המיסים. על פי הנתונים שיוגשו בדו״ח יקבעו תשלומי מס הכנסה ולכן ישנה חשיבות רבה להגשה נכונה ומדויקת.

הדו״ח השנתי למס הכנסה קובע את חבות המס. הוא קובע האם תהיה דרישה למס בעבור השנה הקודמת ואת המקדמות לשנה הבאה. בדיקת הדו״ח תתבצע לרוב תוך זמן קצר אך פקיד השומה רשאי לבצע בדיקה של הנתונים במשך שלוש שנים ממסירתו. כדאי לדעת כי במידה ופקיד השומה יקבע כי הדו״ח אינו מדויק וכי הנתונים לא נכונים יתכן כי יינתנו בשל כך קנסות.

מועד הגשת דו״ח שנתי לעוסק פטור

הזמן להגיש דו״ח שנתי זהה לכל העסקים כשלרוב מדובר עד ל-30 לחודש אפריל של השנה העוקבת אחר שנת המס. לעתים תחליט רשות המיסים לתת הארכה כללית עד לתאריך 30 במאי כשיחיד אשר מחליט להגיש את הדו״ח באופן מקוון יוכל לעשות זאת עד לתאריך 31 במאי של השנה העוקבת. במקרה של הגשה על ידי גורם מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס יתכן ויהיה אפשר לקבל דחייה למועד הגשת הדו״ח.

אי הגשת דו״ח שנתי לעוסק פטור או איחור בהגשה עשויים להוביל לחיובים וקנסות. אי הגשת דו״ח במועד היא עבירה פלילית אשר יכולה לשאת איתה קנס או אפילו עד שנת מאסר (או שניהם). לכן, ייתכנו מקרים בהם אי הגשת דו״ח בזמן תוביל להגשת כתב אישום על ידי רשות המיסים. לצד דברים אלו כדאי לדעת כי המטרה של הרשות היא לגרום לכך שהעסקים יגישו את הדו״ח במדויק ובזמן והיא יכולה במקרים מסוימים לקבל בקשות דחייה ואף לצמצם קנסות במידה וניתנו.

הנתונים אשר צריכים להיות מוצגים בדו״ח השנתי

בדו״ח השנתי צריכים להופיע נתונים מלאים על כל ההכנסות שהיו לבעל העסק באותה שנת המס. בעלי עסקים אשר יש להם הכנסה נוספת בשל היותם שכירים, הכנסות משוק ההון, הכנסות מנדל״ן בארץ ובחו״ל ונוספות, חייבים לכלול את ההכנסות הללו. כמו כן יש להכניס פרטים על בן/ בת הזוג (במקרה של נישואין). בדו״ח יש לדווח גם על כלל ההוצאות הקשורות בעסק. הוצאות אלו ינוכו לצורך חישוב הרווחים ותשלום המס.

את הדו״ח השנתי יש להגיש בטופס הנקרא 1301. לטופס מספר חלקים כולל פרטים כלליים, אישיים ופרוט ההכנסות וההוצאות. כל עצמאי רשאי להחליט להגיש את הדו״ח באופן עצמאי ויכול להיעזר ברואה חשבון או יועץ מס לצורך כך. את הגשת הדו״ח ניתן לבצע באופן מקוון, ידני על ידי מסירתו לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה ובשילוב שמשמעותו מילוי כל הפרטים באופן ממוחשב ומסירה ידנית לפקיד השומה.

בנוסף למילוי טופס 1301 יש לצרף נספחים ומסמכים המעידים על ההכנסות, ההוצאות ומסמכים שיכולים להוביל לקיזוז תשלומי המס וזאת בהתאם לדרישות מס הכנסה. בין המסמכים אותם יש לצרף:

 • קבלות מקוריות על תרומות וזאת בכפוף לסעיף 46 של ארגונים מוכרים לצורך תרומה
 • אישורי הפקדה לקופות גמל, כולל אישורי הפקדה לקופות הילדים אם נעשו
 • במקרה של מגורים באזור בו ניתנות הטבות מס יש לצרף אישור מגורים ביישוב
 • תעודת עולה או חייל משוחרר אם רלוונטי
 • אישור רפואי לקבלת זיכוי מוגבלות ילדים או אישור תשלום אחזקת בן משפחה במוסד (טופס 127)
 • דו״ ח רווח והפסד של ההכנסות וההוצאות

דו״ח שנתי מקוצר לעוסק פטור

בעלי עסק פטור יכולים להגיש גם דו״ח שנתי מקוצר וזאת בתנאי שהם עונים על הקריטריונים הבאים:

 • מגיש הדו״ח תושב/ת ישראל
 • הדו״ח ימולא בעבור הכנסות ממקורות אלו: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קצבה, מענק פרישה, הכנסה משוק הון אשר נוכתה במקור באופן מלא.
 • מגיש הדו״ח בעל עוסק פטור שכלל הכנסותיו אינו עולה על 60,000 שקלים (נכון לשנת 2023)
 • בן או בת הזוג שאינם בעלי העסק עומדים באחד מבין התנאים הבאים:
 1. אין בידם הכנסה
 2. יש בידם הכנסה מעבודה או קצבאות ונוכה מהם מלוא המס והם אינם חייבים בהגשת דו״ח שנתי

היתרון של הגשת דו״ח מקוצר הוא בתהליך הטופס עצמו אשר כשמו כן הוא, קצר יותר לעומת הדו״ח המלא. דו״ח שנתי מקוצר כולל עמוד אחד בלבד ובו סעיף פרטים אישיים, דיווח מקורות הכנסה וגובהה, מילוי הצהרת נכונות הדברים כולל תאריך מילוי הדו״ח וחתימה של בעל העסק ובמקרה של נישואים גם של בן/בת הזוג.

החיסרון בהגשת דו״ח מקוצר הוא קודם כל במקרה של אי עמידה בתנאים למלאו. יש לשים לב כי כל התנאים מתקיימים וכי העסק רשאי להשתמש במסלול זה. בכל מקרה של ספק בנוגע למילוי הדו״ח יש להתייעץ עם משרד רואה חשבון כשאנו עומדים גם לרשות עסקים פטורים הרוצים להתנהל בצורה תקינה מול החוק.

הגשת דו״ח שנתי לעוסק פטור - OPAL

לייעוץ ומידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

דילוג לתוכן